Ytterligare ett bord

 

En variation på tidigare småbord visas nedan.

 

 

Här har jag kombinerat en betongskiva med en träskiva.

För att kunna skruva fast benen i betongskivan har jag gjutit in skruvpluggar när jag gjöt skivan.

 

 

Svårigheten här var inte att få till betongskivan utan de nio benen. Urtagen i benen för skivorna ska förutom att kommer exakt lika även vara svagt kupade för att skivorna ska få plats.