Bord med ingjutna ben

 

Detta satsbord har ingjutna ben som syns på bilden.

 

Tillvägagångssättet redovisar jag nedan.

För att benen ska fästa i bordsskivan och inte reka har jag använt gängad kuggstång som jag borrat fast enligt nedan.

Här syns även gallret som används som armering. Jag gjuter mot en plexiglasskiva för att få så blank yta som möjligt.

Det som ska bli bordsbenens nersida har fixerats i en skiva med exakt samma utseende och storlek som gjutformen. Det är den som i bilden är upptill.
Detta för att få benen i lod och på exakt rätt plats. Detta är gjutningens svåraste moment.
Man ser även på bilden att jag använder limknektar som klämmer ner benen mot plexiglasskivan. Jag vill ju att övergången mellan betongskivan och furubenet ska vara på exakt samma nivå. Det är annars lätt att betongen rinner in och man får en nivåskillnad.

Jag klämmer även fast benet mot gjutformens kant så at det blir tätt.

Resultatet blir ju ganska bra.
Det är viktigt att benen blir stumma mot skivan annars kommer betongen att sakta förstöras i övergången mellan ben och skiva.

 


Bilden visar ett bord med ingjutna ben i vitt.