Lampfötter

Problemet med lampfötterna är att ge plats för lamphållaren och att leda in sladden till den på ett bra sätt.

Jag har gjutit i silikon en cylinder som motsvarar lamphållarens mått. Mitt i den har jag satt ett kopparrör på 10 mm.

jag har dessutom fixat en vinkel i kopparrör, 10 mm. I ena änden har lag limmat fast ett kopparrör som sticker ut i mitt fall c.a 12 mm. I den andra änden har jag limmat fast en gängad stång som sticker ut c.a 8 mm. Stången år man med om man köper tillbehör till lamphållaren. De brukar finnas i speciella påsar.
Jag limmar med kemisk metall som håller mycket bra.

 

Här syns min triangelformade lampfot, den undre delen där sladden senare ska dras in. Jag har fixerat röret med en spik, in röret som ligger an mot formen har jag trycketr i en träplugg som senare ts bort.
Lägg märke till att den gängade delen är den som ligger itryckt i silikonklumpen. Den gängade delen ska sedan användas för att skruva på lamphållaren.

Röret i mitten av silikonklumpen fixeras genom att ha ett hål i botten av formen där röret precis passar.

Här syns samma sak för en kvadratisk lampfot.

 

Nästa steg är den elektriska installationen. Jag köper lamphållare och sladd med strömbrytare och väggkontakt färdigt.
Men sladden ska dras genom det ingjutna kopparröret.

Först se till att det inte ligger betong eller annat i röret.
Därefter drar jag igenom en ståltråd. Bocka den i den ände som träs genom så går det lättare.

 

Vira ståltråden runt lampsladden och tejpa de delar som ska anslutas annars fastnar de ofelbart.

Dra in ståltråden hjälp till genom att skjuta på.

Vips så var sladden genom. Nu återstår bara att anslut lampfoten. Börej med att skruva på lampfotens nedre del. Skruva fast den och anslut därefter sladden till lampfotens fot. Dra tillbaka sladden och skruva på lampfotens övre del.

Jag brukar trycka ner en smal kopparring mellan lamphållaren och betongfoten. Det brukar visa sig att det ingjutna röret inte står exakt i 90 grader vilket gör att när man skruvar på lampan syns det att den inte är rak. Kopparringen rätar utt lamphållaren i detta fall.

 

Här syns en färdig lampfot.

 

Här en triangulär lampfot.

 

Här har jag valt att göra lampfoten som ett fyllt rör. Lägg märke till att jag även slipat lampfoten så att stenar syns.

 

 


Här har jag valt att föra lampfoten kubisk.