Betongval

08.02.2016 10:55

Betongval

När man ska gjuta måste man bestämma sig för vilken typ av betong som ska användas. Resultatet är mycket beroende av detta val.

1. Cement vilket blandas med 3 delar ballast dvs sand eller grus beroende på hur grovt man vill ha. Ska man gjuta en plint till ett hus är detta ett mycket bra och billigt alternativ. Nackdelen är att det är tungt att blanda om man inte har tillgång till en tombola eller en maskin för omrörning.

2. Köp en säck med färdigblandad betong dvs cement och sand har blandats och man slipper det momentet. Här finns fin- och grovbetong. Finbetong har sandkorn som är upp till 4 mm stora medan grovbetong har gruskorn upp till 8 mm. Normalt för det jag kommer att beskriva är att man kan använda finbetong.  Nackdelen är att ytan ofta blir svår att få fri från "bubblor" eller små håligheter. Dessa försöker man ju ta bort genom att vibrera betongen när man hällt den i formen. Oftast har man inte tillgång till ett vibratorbord, dyrt, varför man i stället får banka på formen för att driva ut luftbubblorna.

3. För avjämning av golv, speciellt badrum används en produkt som kallas Golvavjämning fiber snabb.  Den produkten har flera fördelar när man ska gjuta föremål där man vill ha en slät, hålfri yta. Dessutom är den fiberförstärkt vilket avsevärt ökar styrkan. Dock kan man inte utesluta vanlig armering eftersom knäckstyrkan hos betong är mycket dålig.

Nedan finns en länk till Finjas produkt som är den vanligaste på marknaden och finns på de flesta byggvarhus. Det finna även andra märken som fungerar lika bra.

Fördelen med denna produkt är dels det jag nämnt ovan om ytan men även att den härdar mycket snabbt. Ofta kan man avforma redan efter 1-2 dagar men ju längre gjutningen får stanna i formen dessto bättre. En betongprodukt slutar ju aldrig att härda....

Nackdelen är priset. En säck med finbetong kostar c:a 50 kr medan säcken med avjämning kostar drygt 300 kr. Det är därför det är dyrt att renovera badrum då det går åt många säckar.

https://www.finja.se/golvavjamning-p.16.1001.PGID=26

När jag gjuter bordsskivor eller figurer av olika slag har jag helt gått över till avjämningsmassa.

 

 

 

 

 

 

—————