Salt- och pepparströare

 

En salt- och pepparströare i betong kan ju verka vara något onödigt men är en utmaning rent tekniskt att gjuta.

Som synes av bilden så har jag gjutit in ströare av metall. Att göra dem helt i betong verkar lite ohygieniskt och klumpigt.

 

Ströarna i metall har jag hittat på IKEA, vit för salt och svart för peppar.

För att få ströarna smidiga dvs tunnväggiga var den form som var bäst ett kopparrör på 40 mm.

På bilden visas de tillbehör jag behöver för att gjuta metallströarna i kopparröret. Det mittersta röret är formen de andra delarna förklaras allteftersom.

 

För att hindra betongen att rinna ut vid gjutningen samt att skapa en snygg betongövergång mellan betongen och metallröret, har jag gjutit en ring i silikon. Den syns till höger om kopparröret. Nedan visas hur silikonringen appliceras på metallröret.

För att hindra betong från att rinna in i röret finns ytterligare en silikonklump. I bilden ovan är det den med skruv i. Skruven används tillsammans med brickor på båda sidor för att expandera silikonklumpen så att den stänger röret helt.

På bilden nedan visas hur silikonklumpen appliceras. På silikonringen överst ser man även anslutningen mellan betong och rör.

 

Här har metallströaren med silikontillbehör tryckts in i kopparröret. Kopparringen kommer att tryckas över silikonringen för att låsa fast det hela och även för att täta.

Kopparröret måste smörjas noggrant med vaselin invändigt. Annars går inte gjutningen att få ut.

Anslutningarna mellan de två kopparrören tätas med badrumssilikon.

 

Ser man röret underifrån så ser man tätklumpen av silikon. Lägg märke till att det är ett mycket smalt utrymme mellan kopparröret, formen, och metallströaren. Metallströaren måste dessutom centreras exakt annars blir betongformen oloka tjock.

Den primära uppgiften för den översta metallringen är faktiskt att centrera metallströaren.

Här har jag gjutit, det vänstra röret är den form som beskrivits ovan. Den högra formen återkommer jag till nedan.

Eftersom en av svårigheterna var att få tag på lämplig ströare i metall eller glas har jag provat några varianter. En är i glas och visas i bilden ovan.

Gjutformen är här ett avloppsrör på 50 mm.

Silikonringen har jag gjutit så att den kan skruvas på glasströaren och täta samt centrera glasströaren vid gjutning.

På bilden nedan har glasströaren med silikonpropp satts fast i gjutröret och centrerats.

Vi återkommer till den tidigare bilden där vi hällt i betong. I glasvarianten är det lite enklare eftersom man bara kan hälla i betong men i metallvarianten måste man försiktigt hälla ner betong mellan rör och metallströare.

 

Avformning

 

När betongen brunnit, helst flera dagar men jag brukar låta 2 dagar gå, ska ströaren tryckas ut ur formen.

Bilden är lite rörig men jag använder ytterligare ett kopparrör av samma dimension som jag noga infettat på insidan. Sedan har jag en liten träplugg som jag sågat ut med en hålsåg. Pluggen lägger jag på neränden av ströaren och fäster därefter en kraftig tving enligt bild.

Det som nu är viktigt är att tvingen är centrerad så man får lika tryck på betongkanten. Den går annars sönder. Försiktigt skruvar man nu på tvingen. Funkar allt som det ska trycks ströaren ner.

Här har ströaren tryckts ut ur formen. Det är oerhört viktigt att kopparröret har fettats in med vaselin ordentligt annars går det inte. Man kan här se att betongen ser fuktig ut. Det är vaselinet i formen men det försvinner efter en par dagar.

Här skjuts själva behållaren med peppar in i metallströaren.

Färdig.

 

Nedan visas det färdiga resultatet. Lägg märke till att glasströaren blir tjockare.